Αρχική Home Πολιτική Απορρήτου

ΑΣΚΟΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ


Είναι η ιδανική συσκευασία διαχείρισης και τυποποίησης κρασιού και μπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορα μεγέθη.


Διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανθεκτικότητα του και το χαμηλό κόστος κάνει την συσκευασία αυτή να υπερτερεί έναντι των γυάλινων φιαλών.