Αρχική Home Πολιτική Απορρήτου


Η εταιρία μας ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΕΒΕ «ΑΛΦΑΚΥΤ» ιδρύθηκε το 2000. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με σκοπό την παραγωγή χαρτοκιβωτίων και μερών αυτού όπως ( πάτων, κυψελών). Η εταιρία μας έχει ένα ευρύ φασμα πελατολογίου που δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους και το επίτευγμα της είναι η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της και η χαρακτηριστική της ανάπτυξη.


Από το 2016 η εταιρία μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς, προχώρησε στην δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής με στόχο την καλύτερη ποιότητα προϊόντων, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την επίτευξη χαμηλοτέρων και πιο ανταγωνιστικών τιμών.